E-Defter | Limon Teknoloji

Nebim V3 e-Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sayfasında duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacaktır.

E-Defter'e Geçiş için Limon Teknoloji'den 10 Öneri

  1. Mevzuatın size etkilerini öğrenin ve değişiklikleri takip edin
  2. 2016'dan sonra sadece e-deftere mi, yoksa aynı zamanda diğer e-dönüşüm süreçlerine tabi misiniz bilgi sahibi olun
  3. e-Fatura ve e-Defter'e aynı anda mı, yoksa sırayla mı geçeceğinize karar verin
  4. Projenizi planlarken tüm satış kanallarınızı göz önünde bulundurun
  5. Network altyapınızın hazır olduğunu test edin
  6. Tedarikçilerinizin ne derece hazır olduklarını ve birbirleriyle entegre olduklarını sorgulayın: Özel entegratör, ERP, mağaza yazılımları, B2x, lojistik, tax-free …
  7. Tüm tedarikçilerinizin senkronize bir şekilde ilerleyecekleri bir plan yapın
  8. Eğitim ve uçtan uca testler planlayın
  9. Canlıya geçiş sonrası tedarikçilerinizden hangi SLA'ler ile nasıl destek alacağınızı belirleyin
  10. Canlıya geçişinizi tedarikçileriniz ile birlikte takvimlendirin