YNÖKC | Limon Teknoloji

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC)

Nebim V3’ün fatura, e-fatura, e-arşiv fatura, kampanya, CRM ve diğer yeteneklerini kullanmaya devam ederken Yeni Nesil ÖKC'ler ile entegre olun.

Nebim V3 ve HUGİN Yeni Nesil ÖKC entegrasyonu sayesinde; Mağazalardaki mevcut PC ve printer donanımınızı muhafaza ederek 1.1.2016'da yürürlüğe girecek yeni nesil ÖKC mevzuatının gerektirdiklerini bugünden yerine getirebilirsiniz. e-Arşiv'e tabi iseniz Nebim V3 POS üzerinden yapılan satışın e-Arşiv faturasını düzenlerken bir yandan da ÖKC cihazından da ürün detaylı ve ürün detaysız bilgi fişini dökebilirsiniz

10 Soruda

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YNÖKC)

1- Yeni Nesil ÖKC tanım ve kapsamı

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanmak mecburiyetindedir.

2- Yeni Nesil ÖKC geçiş zamanı

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna istinaden Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç olmak üzere anılan Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer tüm mükellefler 01/01/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar.

3- Kaç tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır

Basit/bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özellikli (Pos yazarkasa) olmak üzere temel olarak iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır.

4- Toptan satış yapan firmalarda yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu var mı?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, toptan ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

5- Mevcut yazar kasaların kullanım durumu ne olacak?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (d) bendinde, mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3100 sayılı Kanuna göre Bakanlığımızca onaylanmış olan ve mükelleflerce kullanılmakta iken mali hafızası dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılmayacak, söz konusu cihazın 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılması ve bu durumdaki mükelleflerin yeni bir ödeme kaydedici cihaz (yeni nesil veya 3100 sayılı Kanuna tabi cihaz) alarak Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6- Nebim’in yeni nesil ÖKC entegrasyon yöntemleri

Nebim, Hugin firmasıyla yaptığı YNÖKC entegrasyonu ile kullanıcılara mağazalardaki mevcut PC ve printer donanımını muhafaza ederek 1.1.2016'da yürürlüğe girecek yeni nesil ÖKC mevzuatının gerektirdiklerini yerine getirebilecekleri kablosuz (TSM) ve kablolu olmak üzere iki entegrasyon yöntemi sunmaktadır

7- Nebim V3’ün indirim kampanyaları, CRM gibi mevcut özelliklerinin YNÖKC entegrasyonuyla kullanımı

Nebim V3 mağaza kullanıcıları alıştıkları Nebim V3 POS ara yüzünü kullanmaya devam ederek satış yapmaya, indirim kampanyası ve CRM gibi özellikleri entegre bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler.

8- Nebim V3 POS ile mali onaylı fiş basımı

Nebim V3 kullanıcıları Nebim V3 POS arayüzünü kullanarak satış işlemlerini gerçekleştirip YNÖKC’den mali onaylı fiş basabilirler (880 TL altı satışlar için)

9- E-Arşiv'e tabi firmaların Nebim V3 – YNÖKC entegrasyonu kullanım durumları

Satış işleminin 880 TL’yi aştığı veya müşterinin talep etmesi durumlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Fatura düzenlenmesi gereken durumlarda e-Arşiv'e tabi iseniz Nebim V3 POS üzerinden yapılan satışın e-Arşiv faturasını düzenlerken bir yandan da ÖKC cihazından ürün detaylı ve ürün detaysız bilgi fişini dökebilirsiniz. Buna göre Nebim V3 – YNÖKC entegrasyonu ile Nebim V3 POS’tan yapılan satışa ilişkin;

10- Nebim V3 POS - Mobil EFT POS özellikli YNÖKC kullanımı

Nebim V3 üzerinden TSM ve kablolu entegrasyon seçeneklerine göre satış yapılabilmesine ek olarak merkezdeki Nebim V3 ERP ile ürün, barkod, fiyat, satış, ödeme ve kampanya verilerinin entegre edildiği ve kasalardaki Nebim V3 POS’lara ilave mobil satış noktası olarak kullanılabilecek, mobil EFT-POS özellikli VX 675 ile mağazalarınızda satış işlemlerini mobil olarak reyonda da yapabilirsiniz.Bu sayede, gerek reyonda satış işlemlerinin yapılabilmesi ve gerekse yoğun indirim günlerinde kasalarda oluşacak yoğunluğu engellemek üzere mobil kasalar oluşturabilirsiniz.

Yeni Nesil ÖKC'ye Geçiş için Limon Teknoloji'den 10 Öneri

  1. Mevzuatın size etkilerini öğrenin ve değişiklikleri takip edin
  2. 2016'dan sonra sadece e-arşiv fatura mı, yoksa aynı zamanda perakende satış fişi (Ürün detaysız ve ürün detaylı) de mi kullanacağınızı kararlaştırın
  3. e-Arşiv'e ve YNÖKC'ye aynı anda mı, yoksa sırayla mı geçeceğinize karar verin
  4. Projenizi planlarken tüm satış kanallarınızı göz önünde bulundurun
  5. Network altyapınızın hazır olduğunu test edin
  6. Tedarikçilerinizin ne derece hazır olduklarını ve birbirleriyle entegre olduklarını sorgulayın: Özel entegratör, ERP, mağaza yazılımları, B2x, lojistik, tax-free …
  7. Tüm tedarikçilerinizin senkronize bir şekilde ilerleyecekleri bir plan yapın
  8. Eğitim ve uçtan uca testler planlayın
  9. Canlıya geçiş sonrası tedarikçilerinizden hangi SLA'ler ile nasıl destek alacağınızı belirleyin
  10. Canlıya geçişinizi tedarikçileriniz ile birlikte takvimlendirin