Nebim V3 e-İrsaliye Entegrasyonu ile Tüm e-İrsaliye Süreçlerinizi Mevzuatın Gereksinimlerine Uygun,

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1.7.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmiş olmak zorundadırlar. Bu kapsamda Nebim V3 e-İrsaliye entegrasyonu sayesinde, özellikle çok sayıda mağaza, depo ve ürün hareketi olan firmalar, tüm süreci elektronik ortamda takip ederek sevkiyat süreclerini hızlandırabilir ve mevzuatın gereksinimlerine uygun, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilirler.


Nebim V3 e-İrsaliye entegrasyonu ile;


e-İrsaliye uygulaması için hangi entegratör firma ile çalışılacağı ve hangi tarih itibari ile düzenlenecek irsaliyelerin e-İrsaliye olacağını belirleyebilirsiniz.

e-İrsaliyeye tabi olan karşı firmaların, e-İrsaliyeye tabi olup olmama durumlarını cari hesap kartında işaretleyerek, e-İrsaliye’ye tabi olanlardan gelecek irsaliyelerde e-irsaliye kontrolü sağlayabilirsiniz.

Kestiğiniz irsaliyelerin karşı firma e-İrsaliyeye tabi olsun olmasın yapılacak tüm irsaliyeleri e-irsaliye olarak kesebilirsiniz, e-irsaliye olan firmalara irsaliyelerinizi entegratör ile GİB üzerinden gönderirken sistem yanıtlarınızı alabilirsiniz.

e-irsaliyeye tabi olmayan firmalara irsaliyelerinizi kağıt çıktısı olarak veya elektronik posta gibi yöntemlerle iletebilirsiniz.

Araç tanımlaması, sürücü tanımlaması, tanımlı araçlara tanımlı sürücülerin atanması ve irsaliye üzerinde ilgili irsaliyelerin sevkiyatını yapan araç ve sürücü bilgilerinin tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz.

Kargo şirketi ile yapılan sevkiyatlarda kargo şirketlerini tanımlayabilir ve sevkiyat işlemlerinde kargo firması seçebilirsiniz.

e-İrsaliye olarak düzenlenmiş satış irsaliyeleri, alış iade irsaliyeleri, mağaza sevkiyat irsaliyeleri ve farklı lokasyonlarda bulunan depolar arası transfer hareketleri kontrol edilerek, Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile entegratör firmaya gönderebilirsiniz.

e-İrsaliye uygulamasına tabi tedarikçilerden ve firmalardan gelen e-İrsaliye’ler, firmanın kendi mağazaları veya farklı lokasyonlardan gelen e-İrsaliye’ler Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile kabul edebilirsiniz ve kontrollü olarak irsaliye girişlerini yapabilirsiniz.

Nebim Üretim kullanan firmalar için e-İrsaliye yeniliklerini de kullanabilirsiniz.


Nebim Üretim kullanıyorsanız ya da Lojistik firmaları ile entegre çalışıyorsanız size en uygun e-İrsaliye entegrasyonu çözümünü edinmek için bizimle iletişime geçin >

Nebim V3 e-İrsaliye Entegrasyonu hakkında detaylı bilgi için tıklayın >

Nebim V3 e-İrsaliye entegrasyonunun desteklediği özel entegratörler için tıklayın >

1 görüntüleme0 yorum